فارم‌داران خوست و پکتیا خواهان افزایش تعرفۀ گمرکی بر واردات مرغ از پاکستان‌اند

شماری از مالکان فارم‌‌های مرغ در خوست و پکتیا می‌گویند که کاروبارشان به‌دلیل واردات گستردۀ مرغ از پاکستان، زیان دیده است. آنان از مقام‌های امارت اسلامی می‌خواهند که تعرفۀ گمرکی بر واردات گوشت مرغ از پاکستان را بیش‌تر کنند تا تولیدات داخلی افزایش یابد.