پاکستان تعرفه بر کالاهای صادراتی افغانستان را افزایش داده است

با آمدن فصل برداشت سبزی‌ها و میوه‌های تازه‌ی افغانستان، مسئولان در اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان، می‌گویند که در روزهای پسین، پاکستان تعرفه بر این فرآورده‌های افغانستان را به شکل چشم‌گیری افزایش داده است.

یونس مهمند: کشورهای همسایه باید تعرفه‌های خود بر کالاهای افغانی را کاهش دهند

محمدیونس مهمند، معاون نخست هیأت مدیرۀ اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، در این نشست می‌گوید که کشورهای همسایه باید تعرفه‌های خود بر کالاهای افغانی را کاهش دهند. او به‌طور مشخص از کشور ایران خواست که در این زمینه توجه ویژه کند؛ زیرا به‌دلیل تعرفۀ بالا، تاجران افغان نمی‌توانند به این کشور کالاهای بسیاری صادر کنند.