چراغ سبز امریکا برای تعامل با افغانستان؛ فطرت: امارت اسلامی نیز آماده است

ودانت پاتل، معاون سخن‌گوی وزارت امور خارجه‌ی امریکا، در یک نشست خبری تأکید کرده ‌است که تعامل امریکا با امارت اسلامی بر اساس منافع این کشور خواهد بود. او گفته است تلاش برای رهایی شهروندان امریکایی که در بند امارت اسلامی به ‌سر می‌برند، نظارت از…، از جمله‌ی مواردی اند که امریکا را وادار به داشتن تعامل با امارت اسلامی می‌کند.