وزارت انرژی و آب: امارت اسلامی برای تطبیق معاهدۀ هیرمند با ایران آماده‌ است

وزارت انرژی و آب اعلام کرده که امارت اسلامی برای مدیریت آب حوزۀ دریایی هیرمند (هلمند)، با تمام مواد و محتوای فنی، اساسات حقوقی و ضمیمه‌های معاهدۀ منعقدشده با کشور ایران، به‌طور کامل موافق است. این وزارت گفته که برای تطبیق این معاهدۀ دایمی با کشور همسایه ایران به کارکردن آماده است.