مرکز ترجمه‌ی اکادمی علوم در یک سال ۳۱ اثر علمی را ترجمه کرده است

مسئولان در اکادمی علوم افغانستان، از ایجاد مرکز ترجمه در این اداره خبر می‌دهند. مسئولان در این اداره، امروز در برنامه‌ی حساب‌دهی دولت به ملت، می‌گویند که در جریان یک سال گذشته، با ایجاد مرکز ترجمه در این اداره، ۳۱ اثر علمی را ترجمه کرده اند.

شبکه‌های اجتماعی؛ تنها روزنۀ گفت‌وگوی مردم با طالبان

بررسی‌های اخیر نشان داد که تقریباً ۹۰ درصد خانواده‌ها در افغانستان دست‌کم یک تلفن همراه دارند و حدود ۴۰ درصد آنها به اینترنت وصل‌اند. در حالی که در اعتراضات سنتی تلاش می‌شود دولت افغانستان در برابر مردم پاسخگو شود، هدف فعالیت‌ها در رسانه‌های اجتماعی مخاطب ابراز نگرانی شهروندان جامعه بین‌المللی است.