تجمع‌ آب در خیابان‌ها؛ پایتخت‌نشینان: برای رفت‌وآمد به کراچی‌ران‌ها پول می‌دهیم

باشندگان این منطقه‌ها، می‌گویند که به دلیل تجمع آب در جاده‌ها، ناچار شده‌ اند برای رفت‌وآمد از کراچی‌های دستی استفاده و به کراچی‌ران‌ها پول پرداخت کنند. نبی‌الله احمدزی، باشنده‌ی ناحیه‌ی دوم شهرداری کابل، می‌گوید: «هنگامی که مردم بخواهند از این طرف سرک به آن طرف بگذرند، به کراچی دستی پول پرداخت می‌کنند. از تهیه‌ی مسکن تا دهن باغ مکمل بند است و از سه تا چهار ساعت راه بند می‌باشد. خواست ما این است که برای رفع این مشکل تدابیر بگیرند.»