شکایت شهروندان از تاخیر و فساد در صدور ویزای پاکستان

شماری از شهروندان کشور شاکی‌اند و می‌گویند که برای دریافت ویزای پاکستان حدود سه ماه پیش به سفارت این کشور درخواست داده‌‌؛ اما هنوز هیچ پاسخی از این سفارت دریافت نکرده‌اند. آنان سفارت پاکستان در کابل را به گروگان‌گیری شهروندان افغانستان متهم می‌کنند.