باشندگان پروان از ابتلا به بیماری ترک‌ «پا» نگران اند

پروان، در شمال کابل، از جمله ولایت‌های زراعتی و کوهستانی است که بیش‌تر جمعیت آن از طریق کشاورزی و دام‌پروری امرار معاش می‌کنند. شماری از باشندگان پروان، به سلام‌وطندار می‌گویند که خود و نزدیکان شان به بیماری ترک «پا» مبتلا و از ابتلا به این بیماری نگران اند. آنان، می‌‌افزایند که تا کنون نتوانسته اند راهی مؤثر برای درمان آن پیدا کنند. عبدالخبیر، یکی از کشاورزان در پروان، می‌گوید که نه تنها خودش؛ بل شمار بسیاری از هم‌روستایانش به این بیماری مبتلا اند.