حنفی: دشمنان اسلام با توزیع پول می‌خواهند «بی‌حجابی» را ترویج کنند که کامیاب نمی‌شوند

در همین حال، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر تأکید می‌کند که «حفاظت از نظام اسلامی و تطبیق فرامین امیرالمومنین [هبت‌الله آخوندزاده، رهبر امارت اسلامی] فرض عین است و همه در راستای تحقق آن گام بردارند.»