وزارت اقتصاد: تحریم‌های جهانی مانع بهبود وضعیت اقتصادی شهروندان است

عبدالرحمان حبیب، سخن‌گوی وزارت اقتصاد، می‌گوید که هرچند حکومت سرپرست تلاش‌ دارد که وضعیت اقتصادی شهروندان بهبود پیدا کند؛ اما بسته‌ماندن سرمایه‌ی ارزی افغانستان و مشکلات بانکی، باعث شده که این تلاش‌ها نتیجه‌ی قابل ملاحظه‌ای به هم‌راه نداشته باشد.

بانک مرکزی: فعالیت‌های بانکی به‌زودی به حالت عادی برمی‌گردد

بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده است که نظام بانکی کشور به‌زودی به حالت عادی برمی‌گردد. این بانک امروز با پخش اعلامیه‌یی به همۀ شهروندان اطمینان داده است که سکتور بانکی کشور دوباره بهبود می‌یابد و تمامی فعالیت‌های آن به‌زودی به‌ حالت عادی جریان پیدا می‌کند.