پایتخت‌نشینان از افزایش بهای مواد اولیه در بازارهای کشور نگران‌اند

شماری از باشنده‌گان کابل از افزایش روزافزون بهای مواد اولیه در بازارهای کشور نگران‌اند. آنان می‌گویند با آن‌که شمار بسیاری از شهروندان در فقر و بی‌کاری به‌سر می‌برند، بهای مواد اولیه همه‌روزه افزایش می‌یابد و آنان نمی‌توانند مواد غذایی کافی به خانواده‌های‌شان فراهم کنند.