بنیاد «فراخوان ژنوا» یک اعلامیۀ بشردوستانه را با هیأت امارت اسلامی در سویس تصویب کرد

این بنیاد در توییترش نوشته که این اعلامیه شامل مسایل مهم، به‌شمول حفاظت و ارائۀ مراقبت‌های بهداشتی و آموزش برای همۀ شهروندان افغانستان است. افزون بر این، احترام به کمک‌های بشردوستانه و حفاظت از محیط‌زیست و میراث‌های فرهنگی از دیگر موردها در این اعلامیه‌اند که روی آن توافق شده است.