شهرداری غزنی بیش از ۱۰۰ دکان را در مندوی میوه‌ی خشک این ولایت بست

شهرداری غزنی، به تازگی در یک اقدام کم‌پیشینه بیش از ۱۰۰ دکان را در مندوی میوه‌ی‌ خشک واقع در «اده‌‌/ایستگاه سابقه» ولسوالی قره‌باغ این ولایت، بسته و به دکان‌داران این بخش دستور داده است که دکان‌های شان را به محل دورتر انتقال دهند.