نماینده‌گان زنان در اسلو: جهان از روند سیاسی همه‌شمول در افغانستان پشتی‌بانی کند

شاه‌گل رضایی، فعال حقوق زن و یکی از اعضای گفت‌وگوکنندۀ نشست اسلو، در توییترش نوشته که برای عبور از وضعیت کنونی کشور و برگشت دوبارۀ افغانستان به دموکراسی، افزون بر صحبت‌های فردی طرحی به‌عنوان دیدگاه مشترک با نماینده‌گان ویژۀ کشورهای جهان و امارت اسلامی در این نشست ارائه شده است.