وزارت تحصیلات به استادان: برای آبادی و پیش‌رفت کشور برگردید

وزارت تحصیلات عالی، با پخش اعلامیه‌یی از همه استادان دانشگاه‌ها که کشور را پس از تحولات اخیر ترک کرده‌اند، خواسته است که به افغانستان برگردند. در اعلامیه آمده است که در نبود آبادانی، نظام آموزشی کشور ناقص است؛ به‌ این منظور این وزارت از تمامی کادرهای علمی که افغانستان را ترک کرده‌اند، برای برگشت به کشور دعوت می‌کند.