برنامۀ کار در برابر گندم؛ برای ۲۴ هزار نیازمند در پکتیا زمینۀ شغل فراهم شد

مسئولان محلی پکتیا می‌گویند که برنامۀ «کار در برابر گندم» در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت آغاز و برای ۲۴ هزار نیازمند زمینۀ شغل فراهم شده است. به گفتۀ مسئولان، برای جلوگیری از بحران غذایی و ایجاد شغل برای نیازمندان، برنامۀ کار در برابر گندم به‌طور عملی در مرکز و تمامی ولسوالی‌ها آغاز شده است.

برنامۀ «کار در برابر گندم» امروز از سوی شهرداری کابل گشایش یافت

امارت اسلامی برای جلوگیری از افزایش بیش‌تر فقر و بی‌کاری، روند توزیع گندم در برابر کار را روی‌دست گرفته است. برنامۀ «کار در برابر گندم» امروز از سوی مسئولان شهرداری کابل گشایش یافت. مسئولان شهرداری کابل می‌گویند که این برنامه شامل دو پروژه می‌شود؛ پروژۀ پاک‌کاری جویچه‌ها و کانال‌ها توسط مردان و پروژۀ آگاهی‌دهی در مورد تفکیک زباله‌ توسط زنان.