منابع: ۱۱ زن در بامیان از سوی نیروهای ا.ا بازداشت شده‌اند

منابع محلی در بامیان که نخواستند هویت‌شان فاش شود، به سلام‌وطندار می‌گویند که نیروهای استخبارات امارت اسلامی از روز شنبۀ هفتۀ جاری به این‌سو ۱۱ زن را به اتهام برهم‌زدن یک برنامۀ حمایت از «نظام امارت اسلامی» بازداشت کرده و مورد بازجویی قرار داده‌اند. به گفتۀ این منابع، هنوز از سرنوشت زنان بازداشت‌شده خبری نیست.