یک‌سالگی زمین‌لرزه‌ی مرگ‌بار؛ زلزله‌زدگان در گیان: با گذشت یک سال هنوز هم در خیمه‌ها زندگی می‌کنیم

شماری از زلزله‌زدگان در ولسوالی گیان، می‌گویند که پس از گذشت یک سال، مؤسسه‌ها برای برخی‌ها خانه ساخته است؛ اما بسیاری از خانواده‌ها در زیرزمینی‌ها و خیمه‌ها در وضعیت بدی زندگی می‌کنند.