بررسی میزان برخورداری زنان از حق انتخاب

یافته‌های سلام‌وطندار از نظرسنجی ۵۳۰ دختر و زن در شش ولایت افغانستان نشان می‌دهد که ۶۱.۱ درصد این دختران و زنان در بخش‌های گوناگون زندگی‌ شان، حق هیچ انتخابی را نداشته اند و در بیش‌تر امور زندگی چون آموزش، انتخاب لباس، مکان تفریح و سرگرمی، تصمیم‌های بزرگ خانوادگی و انتخاب شریک زندگی، به عوض آنان پدر، برادر و شوهر تصمیم گرفته است. در این میان، ۳۸.۹ درصد زنان سروی‌شده، گفته اند که در برخی از موارد به صورت نسبی و تا اندازه‌ای حق داشته اند که ابراز نظر کنند.