یوناما به امارت اسلامی: برابری را به یک واقعیت روزانه در افغانستان مبدل کنید

یوناما اعلام کرده است که پس از تسلط امارت اسلامی بر افغانستان، زنان گواه تضعیف حقوق‌شان بوده‌اند. این نهاد امروز با پخش اعلامیه‌یی به‌مناسبت «روز جهانی حقوق بشر»، بر اهمیت واقعی اعلامیۀ جهانی حقوق بشر برای افغانستان تأکید کرده و از امارت اسلامی خواسته است که پشتی‌بانی‌اش را از حقوق هر شهروند این کشور نشان دهد.