اوچا: تنها شش درصد بودجه‌ی درخواستی برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان تأمین شده است

هم‌زمان با نگرانی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، از کم‌بود بودجه‌ی به‌دست‌آمده در سال روان میلادی برای رسیدگی به نیازمندان در این کشور، شماری از نیازمندان در ولایت‌ها، می‌گویند که پیش‌برد زندگی آنان وابسته به ارائه‌ی کمک‌های جهانی است.