بخش‌های تخریب‌شده‌ی خط آهن بلخ بازسازی می‌‌شود

مسئولان اداره‌ی خط آهن بلخ، می‌گویند که کار بازسازی بخش‌های ریلی و غیرریلی تخریب‌شده‌ی این خط آهن، با هزینه‌ی شش میلیون و ۳۰۰ هزار دالر آغاز شده است. کار بازسازی بخش‌های تخریب‌شده‌ی خط آهن بلخ که بندر تجارتی حیرتان را به مزارشریف وصل می‌کند، روز چهارشنبه، ۲ حوت، به گونه‌ی عملی آغاز شد و تا دو ماه دیگر تکمیل می‌شود.