آگاهان: به نتیجۀ نشست سران سازمان همکاری اسلامی با میزبانی پاکستان خوشبین نیستیم

شاه‌محمود قریشی، وزیر خارجۀ پاکستان گفته است که نشست سران سازمان همکاری اسلامی دربارۀ افغانستان به‌ دعوت عربستان سعودی، با میزبانی پاکستان برگزار می‌شود. آقای قریشی هدف از برگزاری این نشست را جلوگیری از بدترشدن بحران انسانی و وضعیت اقتصادی در افغانستان خوانده است.