افغانستان در سال ۲۰۲۱ یک درصد رشد اقتصادی خواهد داشت

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارشش گفته که افغانستان در میانۀ همه‌گیری کووید ۱۹، نامطمینی سیاسی و کاهش احتمالی کمک‌های بین‌المللی، با رشد اقتصادی کُند روبه‌روست. این گزارش که زیر نام «تنظیم اصول بهبود» منتشر شده، نشان می‌دهد که رشد خیلی خوب فرآورده‌های کشاورزی تا حدودی اقتصاد افغانستان را رونق داده، اما اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۰ دو درصد کاهش داشته است.

کمک ۲۵ میلیون دالری بانک جهانی به افغانستان برای دست‌رسی کودکان به آموزش

بانک جهانی می‌گوید که این کمک تازه در بخش ساخت‌وساز ۱۰۰ مکتب جدید از طریق پروژۀ اقراء و در راستای ارتقای سطح آموزش، بهبود دست‌رسی کودکان به ویژه دختران به آموزش‌وپرورش، حمایت از برنامه‌های آموزشی برای آموزگاران و ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی به مصرف خواهد رسید.

بانک جهانی ۱۱۳ میلیون دالر برای خرید واکسین کرونا به افغانستان کمک می‌کند

بانک جهانی اعلام کرده که این کمک مالی ۱۱۳ میلیون دالری برای بیش از ۱۷ درصد از شهروندان افغانستان، زمینۀ تطبیق واکسین را فراهم خواهد کرد.
این بانک می‌گوید که این کمک تازۀ مالی برنامۀ ملی دولت افغانستان برای دست‌رسی سریع و مساویانه مردم به خدمات صحی و واکسیناسیون را تقویت خواهد کرد.

بانک جهانی کمک بلاعوض ۹۷.۵ میلیون دالری به افغانستان را تصویب کرد

هیأت مدیرۀ بانک جهانی ۹۷.۵ میلیون دالر بستۀ کمکی جدید و بلاعوض این بانک را برای افغانستان تصویب کرد.
این بستۀ کمکی از سوی ادارۀ توسعۀ بین‌المللی که فراهم‌کنندۀ بخشی از کمک‌های مالی گروه بانک جهانی است، به هدف پشتی‌بانی از آسیب‌دیده‌گان خشک‌سالی و گسترش ویروس کرونا برای بهبود مصونیت غذایی در روستاهای کشور به مصرف خواهد رسید.

مرحلۀ نخست واکسین کرونا در افغانستان به کمک بانک جهانی تطبیق می‌شود

رئیس‌جمهور غنی، با رئیسان بانک جهانی و بانک توسعۀ آسیایی برای افغانستان، مسئولان سازمان جهانی بهداشت و ادارۀ یونیسف گفت‌وگو کرده است. در این گفت‌وگو آقای غنی از رئیسان بانک جهانی و بانک توسعۀ آسیایی خواسته است که در بخش تطبیق مرحلۀ نخست واکسین کرونا، افغانستان را کمک کنند.