بانک توسعۀ آسیایی تمویل پروژۀ تاپی را متوقف کرد

روزنامۀ نیوز انترنیشنال پاکستان گزارش داده که یک مقام ارشد وزارت انرژی این کشور در نشست اخیرش با مقام‌های ترکمنستان در اسلام‌آباد گفته که بانک توسعۀ آسیایی به‌دلیل مشروعیت‌نداشتن حکومت امارت اسلامی و به رسمیت‌شناخته‌نشدن این حکومت از سوی سازمان ملل متحد، تمویل این پروژه را متوقف کرده است.

بانک توسعۀ آسیایی ۴۰۵ میلیون دالر به افغانستان کمک کرد

بانک توسعۀ آسیایی (ADB) روز گذشته با پخش خبرنامه‌یی گفته که این بانک بستۀ کمک مالی ۴۰۵ میلیون دالری را برای افغانستان تأیید کرده است. این کمک برای پشتی‌بانی از امنیت غذایی، ارائۀ خدمات ضروری صحی و آموزشی در کشور هزینه خواهد شد.