بانویی در بغلان به ۳۰ بانوی دیگر زمینه‌ی کار را فراهم کرده است

زرمینه نوابی، بانوی تجارت‌پیشه در شهر پلخمری، مرکز بغلان، با ایجاد کارخانه‌ی تولید کیک‌ و کلچه‌ به ۳۰ بانوی دیگر، زمینه‌ی کار را فراهم کرده است. بانو نوابی، به سلام‌وطندار می‌گوید که با هزینه‌ی دو میلیون افغانی از سرمایه‌ی شخصی‌اش این کارخانه را ایجاد کرده است و ۳۰ بانوی تنگ‌دست در آن سرگرم کار اند.