بارنده‌گی‌های پسین بخش‌هایی از بالاحصار پکتیا را تخریب کرده است

گلاب‌خان توتاخیل، آمر حفظ آبدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ پکتیا، به سلام‌وطندار می‌گوید که بخش‌هایی از دیوار این قلعۀ تاریخی در نتیجۀ بارنده‌گی‌های پسین، روی‌دادهای طبیعی و دست‌اندازی مردم تخریب شده است