جان‌باختن یک زن در هر دو ساعت؛ افغانستان بیش‌ترین میزان مرگ‌ومیر مادران در آسیا را دارد

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، اعلام کرده است که افغانستان بیش‌ترین میزان مرگ‌ومیر مادران در آسیا را دارد. این نهاد گفته‌ است که در هر دو ساعت، یک زن در افغانستان به‌دلیل عوارض زایمان و بارداری جان می‌دهد.