هشدار از احتمال بالاآمدن سطح آب دریاها در ساحات حوزه‌های دریایی افغانستان

مسئولان در وزارت آب و انرژی، از احتمال بارش باران و برف‌ نسبتاً شدید، سرازیرشدن سیلاب‌ها و بالاآمدن سطح آب دریاها در شماری از ساحات حوزه‌های دریایی، هشدار می‌دهند. آن‌ها، می‌گویند که تا سه‌شنبه‌ی هفته‌ی روان، احتمال سرازیرشدن سیلاب‌ها و بالاآمدن سطح آب دریاها در شماری از ساحات حوزه‌های دریایی کشور وجود دارد.