باشندگان هلمند: ماین‌های منفجرناشده‌ی به‌جامانده از جنگ‌ها زندگی ما را تهدید می‌کند

شماری از باشندگان هلمند، به سلام‌وطندار می‌گویند که ماین‌ها و مهمات منفجرناشده‌ی به‌جامانده از جنگ‌های سال‌های گذشته، هرازگاهی از باشندگان این ولایت قربانی می‌گیرد و زندگی آنان را تهدید می‌کند. آنان می‌افزایند که ماین‌های به‌جامانده از جنگ‌های گذشته، باشندگان این منطقه را با مشکلات بسیاری روبه‌رو کرده است.