واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به بازداشت خبرنگاران آریانانیوز

وارث حسرت، گردانندۀ برنامه‌های سیاسی و اسلم حجاب، گزارش‌‌گر اقتصادی تلویزیون آریانانیوز، روز گذشته از دروازۀ ورودی این رسانه در شهر کابل توسط نیروهای استخبارات امارت اسلامی بازداشت شده‌اند. بازداشت این دو خبرنگار، واکنش‌‌های داخلی و بین‌المللی و نهادهای پشتی‌بان خبرنگاران را برانگیخته‌ است.