رکود بازار صنایع دستی بامیان؛ زنان تجارت‌پیشه: نان برای خوردن و سوخت برای گرم‌شدن نداریم

پیش از روی‌کارآمدن امارت اسلامی، در ناحیۀ مرکز شهر بامیان کنار رودخانه بازاری مشهور به «بازارچۀ هنر» پُر جمع‌وجوش و مزین با صنایع دست‌دوز زنان بامیانی، سبب جلب توجه هر ره‌گذر می‌شد. در بازارچۀ هنر، زنان بامیانی هنر ساخت دست خود را به نمایش می‌گذاشتند. بیش‌تر از ۲۰ دکان در این بازارچه وجود دارد که از سوی زنان تجارت‌پیشه مدیریت می‌شوند.