یافته‌های سلام‌وطندار؛ استفاده از فن‌آوری به بهترشدن کیفیت زندگی مشترک جوانان کمک کرده است

گفت‌وگوی سلام‌وطندار با ۶۶ جوان متأهل شامل ۳۳ زن و ۳۳ مرد، نشان می‌دهد که استفاده از فن‌آوری/تکنولوژی، به بهترشدن کیفیت زندگی مشترک ۵۵ تن‌ آن‌ها کمک کرده است. این ۵۵ تن که شامل ۳۱ زن و ۲۴ مرد است، می‌گویند که به‌کارگیری از ابزار تکنولوژیک روز، روی جنبه‌های مختلف زندگی زناشویی آن‌ها اثرهای سازنده‌ای داشته است.

شماری از جوانان در افغانستان: به فن‌آوری و اینترنت دست‌رسی اندک داریم

با این که قرن ۲۱ به جهان فن‌آوری/تکنولوژی و نوآوری شهرت دارد؛ اما با این هم، شمار بسیاری از جوانان در افغانستان به دلیل‌های مختلفی از این جهان نو دور اند. گفت‌وگوی سلام‌وطندار با ۳۴ جوان در افغانستان، نشان می‌دهد که آن‌ها از فن‌آوری، نوآوری و اینترنت به گونه‌ی اندک در زندگی روزمره‌ی شان استفاده می‌کنند.