کمیسیون‌ تصفیۀ صفوف نیروهای امارت‌ اسلامی در بامیان و دایکندی ایجاد شد

مسئولان امارت اسلامی برای بامیان و دایکندی از ایجاد کمیسیون تصفیۀ صفوف نیروهای امارت اسلامی در این دو ولایت خبر داده‌اند. به گفتۀ مسئولان کمیسیون تصفیۀ صفوف نیروهای امارت اسلامی در دایکندی، هم‌زمان با ایجاد این کمیسیون‌ ۱۰۰ تن از افراد «نامطلوب» در این ولایت از صف نیروهای امارت اسلامی اخراج شده‌اند.