قمی به اوتونبایوا: ملل متحد به واقعیت‌های افغانستان توجه کند

حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده‌ی ویژه‌ی ایران برای افغانستان، از سازمان ملل متحد خواسته است که به واقعیت‌های افغانستان و منطقه در سومین «نشست دوحه» در باره‌ی افغانستان توجه ویژه داشته باشد. او، افزوده که این موضوع را در دیدار با روزا اوتونبایوا، رییس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، مطرح کرده است.