بلندبودن بهای برق؛ باشندگان بلخ به استفاده از انرژی خورشیدی رو آورده اند

بلندبودن بهای انرژی برق در بلخ، شماری از باشندگان این ولایت را بر آن داشته که نیاز شان به برق را با بهره‌گیری از صفحه‌های خورشیدی فراهم کنند. آن‌ها، می‌گویند که در سال‌های پسین، استفاده از انرژی خورشیدی برای دست‌رسی به برق، به عنوان بدیل خوبی برای برق آبی میان مردم رایج شده است.