در حاکمیت ا.ا خشونت علیه خبرنگاران بیش از دو برابر شده است

مسئولان مرکز خبرنگاران افغانستان و انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، امروز در یک نشست خبری گزارش مشترک یک‌سالۀ خود دربارۀ وضعیت خبرنگاران را همه‌گانی کردند. بررسی‌ مشترک این دو نهاد نشان می‌دهد که پس از حاکمیت امارت اسلامی خشونت علیه خبرنگاران کشور بیش از دو برابر شده است.

۷۰ درصد خبرنگاران کشور بی‌کار شده‌اند

مسئولان انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان امروز در برنامۀ «کنفرانس ملی خبرنگاران افغان» در کابل می‌گویند که پس از تحولات پسین در کشور، ۷۰ درصد خبرنگاران بی‌کار شده‌اند.