پاکستان هنوز اجازۀ انتقال محمولۀ کمکی هند به افغانستان را از مرزش نداده است

روزنامۀ هندوستان تایمز، گزارش داده که پاکستان تاکنون اجازۀ انتقال ۵۰ هزار تُن گندم و داروی کمکی هند به افغانستان را از مرزش نداده است. به نقل از این رسانۀ هندی، پاکستان پیش از این اجازۀ استفاده از خاکش برای انتقال محمولۀ کمکی هند به افغانستان را داده بود؛ اما تاکنون این تعهد عملی نشده است.