آگاهان: برای عملی‌شدن پروژه‌ی افغان‌-ترانس، جهان باید با ا.ا هم‌کاری کند

به گزارش رسانه‌‌های اوزبیکستانی، قاسم جومارت توقایف، رییس‌جمهور قزاقستان و شوکت میرضیایف، رییس‌جمهور اوزبیکستان، روز گذشته در دیدارشان روی ایجاد شرکت و سرمایه‌گذاری مشترک برای توسعه‌ی خط‌آهن افغان_ ترانس توافق کرده‌اند. در این دیدار، دو طرف عملی‌شدن این  پروژه را فرصتی خوب برای افزایش حمل و نقل کالاهای تجارتی به سمت آسیای جنوبی گفته اند.