شکایت از افزایش پرچوی‌ برق؛ باشندگان کابل: بیش‌تر از ۱۰ ساعت در شبانه‌روز به برق دست‌رسی نداریم

شماری از باشندگان کابل با شکایت از افزایش پرچوی برق، می‌گویند که از چند روز به این سو بیش‌تر از ۱۰ ساعت در شبانه‌روز به برق دست‌رسی ندارند. امین، مالک یک کارگاه خیاطی در شهرنو کابل، با شکایت از پرچوی برق،‌ می‌گوید که به دلیل دست‌رسی‌نداشتن به برق، روزانه شش ساعت چرخ‌های خیاطی‌اش از حرکت می‌ماند.