سازمان صحی جهان: بیماری سرخکان در افغانستان رو به افزایش است

کریستین لندمایر، از سخنگویان سازمان صحی جهان، به تازه‌گی گفته که بیماری سرخکان در افغانستان رو به افزایش است. او گفته است که در پی افزایش بیماری سرخکان در افغانستان، تنها در ماه گذشتۀ میلادی (جنوری) بیش از ۱۵۰ کودک در این کشور فوت کرده‌اند.