شکایت باشندگان کابل از افزایش بهای سبزی‌‌ تازه؛ «قیمت یک سیر پیاز به ۴۰۰ افغانی رسیده»

شماری از باشندگان کابل، با شکایت از افزایش بهای سبزی‌ تازه به ویژه پیاز در بازارها، می‌گویند که بهای پیاز همه‌روزه در حال افزایش است. در همین حال، شماری از بازرگانان، می‌گویند که صادرات پیاز به بیرون از افغانستان به ویژه پاکستان و بلندبودن تعرفه‌های گمرکی، سبب شده است که بهای آن در بازارهای کشور به ویژه شهر کابل، افزایش یابد.