کارمندان ریاست عدلیۀ بامیان: بدون دلیل برکنار شده‌ایم

یکی از کارمندان ریاست عدلیۀ بامیان که نخواست هویتش فاش شود، به سلام‌وطندار می‌گوید که در سال ۱۳۹۷ از طریق رقابت آزاد در بست چهارم یکی از مدیریت‌های این ریاست استخدام شده بود و پس از روی‌کارآمدن امارت اسلامی هم‌ می‌خواست به کارش ادامه دهد. اما به گفتۀ او،  حدود ۱۵ روز پیش بدون دلیل با چهار هم‌کارش از وظیفه برکنار و افراد تازه به‌جای آنان استخدام شده‌اند.