دختران بازمانده از کانکور: اعلام نتیجه‌ی کانکور ما را خیلی متأثر کرده است

نبیلا ملک‌زاده، یکی از این دختران که دوازده سال مکتب را با نمره‌های عالی و اول‌نمره‌بودن سپری کرده است و رؤیای پزشک‌شدن را در سر می‌پروراند؛ می‌گوید که در اوج آمادگی برای اشتراک در کانکور امسال، از شرکت در آزمون محروم شد.

اعلام نتیجه‌ی کانکور ۱۴۰۲؛ نزدیک به ۷۹ هزار پسر به دانش‌گاه‌های کشور راه یافته‌ اند

نتیجه‌ی کانکور سال ۱۴۰۲، پیش از چاشت دوشنبه، ۱۳ سنبله، در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت با حضور مقام‌های امارت اسلامی از جمله عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست‌الوزرای امارت اسلامی، اعلام شد.

اعلام نتیجه‌ی کانکور؛ پسری از هرات مقام نخست را به دست آورد

بر اساس آمار اداره‌ی ملی امتحانات، در کانکور فارغان سال ۱۴۰۰ که امروز (شنبه، ۱۴ عقرب)، نتیجه‌ی آن در نشست خبری‌ای در کابل با رسانه‌ها شریک شد، ۸۴ هزار و ۸۶۳ تن در دانش‌گاه‌ها و ۳۶ هزار داوطلب نیز در مؤسسه‌های تحصیلات نیمه‌عالی جذب شده است.