واکنش امارت اسلامی به اعلامیۀ مشترک اتحادیۀ اروپا و پاکستان

نماینده‌گان اتحادیۀ اروپا و شاه‌محمود قریشی، وزیر خارجۀ پاکستان روز گذشته دربارۀ افغانستان گفت‌وگو کردند. آنان با پخش اعلامیۀ مشترک از امارت اسلامی خواستند که برای جلوگیری از فاجعۀ انسانی و دیگر روی‌دادها، گفت‌وگوها را با سیاست‌مداران افغانستان برای تشکیل دولت فراگیر آغاز کند.