اعتراضات به افزایش بهای نفت در قزاقستان؛ رئیس‌جمهور حالت اضطراری اعلام کرد

اعتراضات گسترده در واکنش به افزایش بهای مواد سوختی در قزاقستان، سبب شد که رئیس‌جمهور این کشور حالت اضطراری اعلام کند. این اعتراضات روز گذشته، پس از آن شکل گرفت که مقام‌های این کشور سقف بهای گاز نفتی مایع را که برای سوخت وسایط نقلیه استفاده می‌شود را حذف کنند.