آغاز کارزار نهال‌شانی در لغمان؛ ۲۰ هزار اصله نهال غرس می‌شود

با نزدیک‌شدن سال ۱۴۰۳، کارزار نهال‌شانی در لغمان آغاز شده است. محمدولی محسن، رییس زراعت، آبیاری و مالداری لغمان، می‌گوید که در جریان کارزار غرس نهال، ۲۰ هزار اصله نهال در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت غرس و برای نگه‌داری و حفاظتِ پس از غرس، نیز توجه جدی خواهد شد.