خشک‌سالی؛ حاصلات گندم للمی در سرپل ۹۰ درصد کاهش یافته است

شماری از کشاورزان در سرپل که در زمین‌های شان گندم للمی کاشته اند، می‌گویند که به دلیل خشک‌سالی‌های پی‌هم و نباریدن باران‌های موسمی در سال روان، ۹۰ درصد حاصلات شان کاهش یافته است. آن‌ها، می‌افزایند که نبود کمک از سوی مسئولان و نهادها برای مبارزه با خشک‌سالی و رشد کشاورزی، نیز سبب شده که زیان‌های هنگفت مالی را متحمل شوند. عبدالعزیز ۲۷ساله، باشنده‌ی سرپل که از پنج سال به این سو سرگرم کشاورزی است، می‌گوید که امسال بر گستره‌ی ۳۵ جریب زمین گندم للمی کاشته است؛ اما به دلیل خشک‌سالی حاصلاتش از بین رفته و ۲۰۰ هزار افغانی زیان دیده است. «در ۳۵ جریب زمین گندم کاشته‌ام؛ ولی سبز نکرد، ۲۰۰ هزار افغانی هم مصرف کردم که خشک‌سالی آمد و دولت هم توجه نکرد. از دولت می خواهم که به ما توجه کند.»