یوناما به امارت اسلامی: دربارۀ ادعای بازداشت دو زن معترض فوری اطلاعات ارائه کنید

دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما، از وزارت امور داخلۀ امارت اسلامی افغانستان خواسته است که دربارۀ ادعای بازداشت دو زن معترض توسط نیروهای امارت اسلامی در کابل، فوری اطلاعات ارائه کند.