ادعای وجود پایگاه‌های تی‌تی‌پی در افغانستان؛ مجاهد: رد می‌کنیم

حکومت سرپرست امارت اسلامی، ادعای آصف علی‌خان درانی، نماینده‌ی ویژه‌ی پاکستان برای افغانستان مبنی بر فراهم‌سازی پایگاه‌ها برای تحریک طالبان پاکستان در افغانستان را، رد می‌کند. ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی حکومت سرپرست امارت اسلامی، می‌گوید که امارت اسلامی به کسی اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده کند.